Ticaret Müfettişlerinin Kariyer Eğitimi

13 Aralık 2022

                Ticaret Müfettiş Yardımcılarımız eğitimlerini tamamlayarak mesleklerine başladılar. Eğitimin son haftasında kariyer programı kapsamında genç Müfettişler öncelikle Bakan Yardımcımız ve Teftiş Kurulumuzun eski Başkanı Sn. Sezai UÇARMAK üstadımızla müfettişlik mesleği ve kamu idareciliği üzerine verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Yardımcımız Müfettişlik mesleğinin çok tarihi bir geçmişinin olduğunu ve Teftiş Kurulunun her dönem önemli görevler ifa ettiğini kamu idareciliği için bir ocak niteliğinde olduğunu, genç Müfettişlerin bu mesleği sahiplenmelerini ve her daim rehberlik yönünün güçlü olduğu bir denetim anlayışında olmaları gerektiğini ifade ederek  Müfettişlere başarılar diledi.
                Genç Müfettişler daha sonra Teftiş Kurulumuzun eski mensupları olan ve hâlihazırda özel sektörde üst düzey yöneticilik yapan, Sn.Murat PALAOĞLU, Sercan BAHADIR, Yakup GÜNEŞ, Selçuk ÖZDAMAR, Bakanlığımız eski Genel Müdürü Rıza Mehmet KORKMAZ, Faruk ŞEN ve kendi danışmanlık firmasında başarılı işler gerçekleştiren Sezai KAYA ile Müfettişlik mesleğinden özel sektöre giden yolculuğu, denetimin özel sektör sacayaklarının neler olduğunu ve  yeni dijital denetim teknikleri üzerine çok verimli toplantılar gerçekleştirdiler.